El İlanı Broşür

El ilanı, ürün tanıtımları için en önemli faktördür olup el ilanının amacına ulaşabilmesi için birbirini takip eden çok aşamalı bir süreçten geçer.

İlanın dağıtıldığı yer çok önemlidir.

Yeni açılan bir mağazanın çevresinde dağıtılacak olan el ilanı eğer iyi bir şekilde tasarlanmış ise amacına ulaşmaması için hiçbir etken bulunmamaktadır fakat el ilanının dağıntılığı yer mağazanın çok uzağında olsaydı, el ilanı ne kadar iyi tasarlanırsa tasarlayın amacına tam olarak ulaşmayacaktır. Mağazalar hatta küçük esnaflar satışlarını arttırmak için bu gibi yollara başvururlar.


El ilanı hazırlanırken, öncelikle mağazanızın yada şirketinizin ismi ve logosu bulunmalıdır. Bu el ilanınızı inceleyen müşterilerin şirket isminin ve logosunun müşterilerin bilinç altına yerleşmesi açısından önemlidir. En iddialı olduğunuz ve ses getirecek olayları hemen bu logonun altında ön sayfada yer vermelisiniz, el ilanının arka sayfasında çok önemli olmakla birlikte boş durması anlamsızdır ve bu sebeple şirket yada ürün tanıtımınız için bu bölümü de kullanabilirsiniz. İnsanların el ilanını incelerken ilk baktıkları yer başlık kısmı ve sayfanın tam ortası olarak bilinmektedir. El ilanınızın bu bölgelerinde asıl anlatmak istediğiniz şeyleri anlatabilirsiniz. El ilanı dağıtmayı hemen herkes yapabilir hatta bu dağıtım işi şirketleşmiştir. Sadece el ilanı dağıtım açısında hizmet veren kurumlara bile rastlamak mümkün. El ilanı verilen kişi yada kişiler, ilanda yer verilen ürünlerin hitap ettiği hedef kitlelere uygun olması gerekir. Örneğin kozmetik ürünleri için reklam ajansına el ilanı bastıran bir şirket, bu ilanı erkeklere vermesi çok anlamsızdır. Kozmetik şirketlerinin öncelikli tercihi bayanlardır ve el ilalarında pembe rengi sıkça kullanırlar.