Matbu Evraklar

25.5.1999 tarih ve 23705 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik, 274 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Mükellefler

kullanacakları belgeleri bağlı oldukları Vergi Dairesi Müdürlüklerinden basım izin belgesi almaksızın, Noterden tasdik ettirmek veya anlaşmalı matbaalara bastırmak suretiyle temin ederek kullanabileceklerdir.

Vav Dijital de Tam ve Yarım Boy Ciltli Matbu Evraklarınız Basılmaktadır.

Not: Fatura vb. bastırmak için matbaaya giderken yanınızda:


1-En son KDV beyannamesi tahakkuk fişi,
2-Vergi Levhanızın fotokopisi
3-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
4-İmza sirküleri fotokopisi
5-Kaşeniz bulunsun.

 

Resmi Evraklar;

 • Fatura,
 • Müstahsil Makbuzu,
 • Serbest Meslek Makbuzu,
 • Gider Pusulası,
 • Perakende Satış Vesikaları 
 • (Perakende Satış Fişi, Giriş ve Yolcu 
 • Taşıma Bileti),
 • Sevk İrsaliyesi,
 • Taşıma İrsaliyesi,
 • Yolcu Listesi,
 • Günlük Müşteri Listesi ve Bakanlıkça kullanılması zorunlu hale getirilen belgeleri.